Minsan kapag parating maaraw ang panahon natutuyo ang lupa.

Nag-iiba ng kulay ang mga damo at namamatay ang mga bulaklak.

Nawawalan ng kulay ang mundo.

Kapag bumabagyo gumugulo ang mga alon sa dagat pero dahil doon lumilinis ito.

Nabubuhay ang mga damo sa parang at nadidiligan ang mga bulaklak.

Nagpapatuloy ang buhay.

Siguro minsan kailangan ding umulan.

Dahil kapag parating maaraw ang panahon natutuyo ang lupa.

Advertisements